kanor.project.managment on insee.org

Kanor Project Managment Photos & Videos on Instagram

@kanor.project.managment See full size profile   מתמחים בניהול מתקדם של פרויקטים בתחום היזמות והבניה, משלב התיכנון ועד שלב המסירה.

6 months ago

גם אחרי 3 שנים..עדיין מרגש להיכנס לבית הלקוח.

670